Bedrijfsorganisatie

1. Organisatie en/ of afdelingen

 • begeleiding van veranderingen van afdelingen en/of organisaties;

 • opstellen van reorganisatieplannen;

 • opstellen en bespreken van sociale statuten;

 • ontwikkelen van nieuwe afdelingen en/of organisaties met het
  opzetten van organogrammen;
 • houden van “cultuursessies” –dus
  hoe ziet de gewenste cultuur eruit en hoe bereiken we die?;

 • het maken van procesbeschrijvingen e.d;
 • voorbereiden en ondersteunen bij toelichting van plannen bij
  medewerkers en medezeggenschap (OR).

2. Begeleiding MT/ middenkader

Instroom

 • het opstellen van vacatureteksten en het begeleiden/ uitvoeren
  van werving- en selectieactiviteiten

 • het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken;

Doorstroom

 • het optreden als casemanager bij zieke medewerkers;

 • het opstellen van ontwikkel/scholing- en functioneringsplannen;

 • het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken;

 • het ondersteunen van de leidinggevende bij de communicatie
  met en de coachen van medewerkers;
 • geven van praktijkgerichte cursussen op het gebied van omgang met arbeidsongeschikte en/of disfunctionerende werknemers, dossiermanagment en arbeidsrecht.

Uitstroom

 • het voeren van exitgesprekken;
 • het verzorgen van minnelijke en niet minnelijke exittrajecten

3. Diversen

 • het opstellen van functieprofielen gericht op kennis en
  vaardigheden van werknemers;

 • het opstellen van competentieprofielen, gericht op de houding
  werknemers;

 • het begeleiden van leidinggevenden bij het werken met
  competenties;

 • het ontwikkelen van P&O- instrumenten;

 • het opstellen van een P&O- handboek;

 • het geven van trainingen zoals bijv:
  voeren functioneringsgesprekken, toepassen competenties, voeren
  werkoverleg, teamontwikkeling.