Administratie

De  Startende ondernemer

Een onderneming beginnen en draaiende houden kan nogal wat investeringen vergen. Het is daarom zaak goed op de kleintjes te letten.

Bezuinigen op kennis en ondersteuning op financieel en administratief vlak kan echter voor nare verrassingen zorgen. Daarom is het eerste oriënterende gesprek gratis en begeleiden wij ondernemers voor een redelijke prijs.

Veel ondernemers komen in de problemen omdat zij onvoldoende zijn voorbereid op de administratieve en financiële aspecten van het ondernemerschap. Wij kennen de valkuilen en bieden ondersteuning bij onder meer:

-          de keuze van de rechtsvorm

-          bepaling van de te verwachten fiscale aspecten

-          het opstellen van een ondernemingsplan met winst en omzet verwachtingen

-          eventueel gesprekken met financiers

De ervaring leert dat startende ondernemers bij slechte begeleiding na een aantal jaren problemen krijgen met de belastingdienst. Belastingaanslagen over de eerste jaren en het huidige jaar vallen tegelijk op de mat. Dit kan leiden tot financiële problemen. Wij behoeden onze klanten hiervoor door tijdig belasting aan te geven zodat er geen achterstanden ontstaan.

Zowel bij starters als bij langer draaiende ondernemingen willen wij samen met de ondernemer de vinger aan de pols houden. Aan de hand van maand- of kwartaalcijfers houden wij in de gaten of de onderneming de verwachtingen uit het ondernemersplan waar maakt. Wij bespreken dit met de ondernemer en bieden ondersteuning bij eventuele problemen.

Onze werkzaamheden

Ondernemers in het midden- en klein bedrijf kunnen bij ons ondersteuning krijgen op het gebied van:

-          financiële administratie met kwartaal- of maandrapportage

-          jaarrekeningen inclusief eventuele publicatiestukken

-          aangifte van omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

-          salarisadministratie

-          financieringsaanvragen

-          overige bedrijfskundige of fiscale zaken

Wij willen ons graag onderscheiden in kwaliteit en aandacht voor de ondernemer door:

-          actuele resultaten overzichten. Standaard per kwartaal en desgewenst per maand een resultaatoverzicht met als voordeel dat er direct inzicht is bijvoorbeeld bij de beoordeling van kredietaanvragen maar ook om in te spelen op kansen en bedreigingen en eventuele aanvullende belastingaanslagen;

-          maatwerk leveren. De wensen van de klanten is maatgevend voor onze dienstverlening

-          informele en persoonlijke benadering

-          laagdrempelig.