Crisismanagement

In ons netwerk beschikken wij over zeer ervaren crisis- interim managers.

"Combinar Holding Bv" kan voor U in zeer korte tijd crisismanagement ten uitvoer brengen.

De eerste stappen zijn het maken van een Analyse en een stappenplan.
Na de analyse en het bepalen van het stappenplan wordt er in nauw overleg met U en uw organisatie overlegd wat de te volgen strategie gaat worden.
Vervolgens wordt er in overleg met U het stappenplan  geïmplementeerd en wordt deze geëvalueerd en - zonodig - bijgesteld.

Duidelijk mag zijn dat het voor "Combinar Holding Bv" vanzelfsprekend is dat nazorg wordt gegarandeerd.