Incasso

Wij onderzoeken voor u de haalbaarheid van uw incasso.

Vóór het opzetten van een hele procedure bespreken wij met u de haalbaarheid en zetten gezamenlijk met uw organisatie een stappenplan op.

Als eerste zullen we uw medewerkers van de administratie begeleiden in het zelf incasseren van uw vordering. Bij uitblijven van succes zullen wij met onze juristen en advocaten, zonder verdere tussenkomst van deurwaarders, overgaan tot incasso.

Door het volgen van deze werkmethodiek bent u altijd zeker van een goed juridisch- en rechtmatige procedure voor eventuele juridische vervolg stappen.

Onze methodiek van werken is altijd gebaseerd op basis van behoud van uw relatie!